Comandă pizza online

Select a store

Încă nu ai comandat nimic

Regulament oficial al campaniei "TRENTA ANALYTICA - Algoritm cu pizza gratis"

 

CAPITOLUL 1.
ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul campaniei “TRENTA ANALYTICA – ALGORITM CU PIZZA GRATIS” este societatea INFOP PERFECȚIONARE ȘI DEZVOLTARE SRL cu sediul în localitatea București, Str. Pecetei, nr. 7-9, Bloc 2 Pajura, Birou 19, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului din București sub numărul J40/8011/2005, având cod unic de înregistrare (CUI) 13561463, numită în prezentul regulament “Organizatorul”.

1.2. Campania se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica/completa prezentul regulament sau de a prelungi perioada campaniei pe parcursul derulării acesteia, toate acestea fiind anunțate prin intermediul website-ului www.trentapizza.ro.

1.3. Detalii despre prezenta campanie se pot găsi (i) pe website-ul www.trentapizza.ro; (ii) la numărul de telefon 021.9645, număr cu tarif normal, care va funcționa și pentru detalii privind prezenta campanie în intervalul orar 10:00 – 23:00. 

1.4. Regulamentul de participare/desfăşurare a campaniei “TRENTA ANALYTICA – ALGORITM CU PIZZA GRATIS” este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant și poate fi vizualizat pe (i) website-ul www.trentapizza.ro; (ii) sunând la numărul de telefon 021.9645 sau (iii) solicitat prin poștă electronică (email) la adresa contact@trentapizza.ro.           

1.5. Clientul este obligat să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare "Regulament Oficial").

 

CAPITOLUL 2
PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI “TRENTA ANALYTICA – ALGORITM CU PIZZA GRATIS”

2.1. Campania se desfășoară în perioada: 25.10.2019 – 31.01.2020, ora 22:00 și este destinată exclusiv comenzilor efectuate online de către client și achitate de acesta.

2.2.  Data de 31.01.2019 reprezintă ultima zi în care clientul poate efectua o comandă online în condițiile prezentului regulament și poate beneficia de prezența campanie.

 

CAPITOLUL 3
ZONA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

3.1. Campania este organizată și se va desfășura în municipiul București și în zonele limitrofe acestuia în care este oferit de către organizator serviciul de livrare. Zonele de livrare pot fi consultate pe website-ul www.trentapizza.ro, la secțiunea “Locații Trenta Pizza” (aflat în antetul site-ului). Zonele de livrare pot fi modificate de către organizator oricând pe parcursul prezentei campanii, secțiunea “Locații Trenta Pizza” de pe website-ul www.trentapizza.ro  fiind actualizată în acest sens.

3.2. Produsele sunt livrate de organizator în municipiul București și în zonele limitrofe acestuia unde organizatorul oferă serviciul de livrare.

 

CAPITOLUL 4
PRODUSELE PARTICIPANTE

4.1. În cadrul prezentei Campanii produsele participante sunt cele din meniul regăsit pe website-ul www.trentapizza.ro,  toate fiind denumite în continuare "PRODUSE PARTICIPANTE".

4.2.  Produsele participante pot fi comandate online de client din contul său de client, în limita stocului disponibil, cu respectarea prezentului regulament și cu achitarea de către client a comenzii livrate de organizator.

4.3. Extra ingredientele adăugate de client sunt contra cost și se achită de către client.

 

IMPORTANT:

Nu confundați produsele participante cu produsul oferit gratis în urma participării în prezenta campanie (denumit în continuare „Trenta Analytica”), aceste categorii de produse fiind definite în prezentul regulament, respectiv produsele participante sunt cele definite în capitolul 4, pct. 4.1., iar produsul „Trenta Analytica” este definit în capitolul 6, pct.6.1.

Pentru a participa în cadrul prezentei campanii clientul poate comanda online orice produs din meniu de minimum 60 lei (comandă online promoțională). „Trenta Analytica” este un produs constând în pizza gratis de 30 cm cu blat normal din categoria Pizza, fară categoria Artigianale (unde sunt prezente produse tip pizza).

 

CAPITOLUL 5
DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. În vederea participării în cadrul prezentei campanii, clientul trebuie să:

a) dețină sau să-și creeze un cont de client confirmat pe website-ul www.trentapizza.ro, cu un număr de telefon valid asociat contului confirmat;

b) bifeze acceptul de primire SMS comercial din partea Trenta Pizza, adică să bifeze căsuță specifică din cadrul contului său de client la secțiunea “Datele mele”;

c) efectueze din contul său de client o comandă online promoțională de cel puțin 60 lei și să o achite, iar pentru a beneficia de prezenta campanie să parcurgă etapele prevăzute în capitolul 7 din prezentul regulament. Această comandă NU trebuie să conțină produse aflate în altă promoție, ofertă, reducere, cupoane promoționale și/sau parte din altă campanie cu produs gratis;

d) să plaseze comandă cu livrare deoarece prezenta campanie NU se aplică pentru comenzile realizate online, dar cu ridicare din locațiile Trenta Pizza.

5.2. Campania “TRENTA ANALYTICA – ALGORITM CU PIZZA GRATIS” este deschisă tuturor persoanelor fizice care se încadrează în termenii și condițiile prezentului regulament.

 

CAPITOLUL 6
PRODUSE „TRENTA ANALYTICA”

6.1. Produsul oferit gratis de organizator, în condițiile prezentului regulament, este denumit în continuare produs „Trenta Analytica” și consta într-un produs din categoria Pizza cu blat normal, cu dimensiunea de 30 cm, disponibil pe website-ul www.trentapizza.ro, în limita stocului disponibil. Produsele din categoria Artigianale nu fac parte din produsele „Trenta Analytica”

6.2. Oricând în perioada derulării prezentei campanii, organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prețul atât pentru produsele participante, cât și pentru produsul din categoria „Trenta Analytica”, acesta putând fi consultat de orice persoană interesata pe website-ul www.trentapizza.ro.

6.3. Extra ingredientele adăugate de client pentru produsul „Trenta Analytica” sunt contra cost și se achită de către client.

 

CAPITOLUL 7
MECANISMUL CAMPANIEI

7.1. DATE GENERALE

Produsele participante sunt definite în Capitolul 4, pct. 4.1 din prezentul regulament.

Produsul „Trenta Analytica” este definit în cap.6, pct. 6.1 din prezentul regulament.

Cont client: Se creează de către client prin accesarea butonul Inregistare aflat pe pagina principală sau accesând pagina www.trentapizza.ro/inregistrare și completând datele solicitate.

Confirmarea contului de client: Se realizează prin apăsarea de către client a butonuui de “Confirmare cont” din cadrul email–ului de confirmare primit de persoana care și-a creat contul. Prin apăsarea acestui buton contul se consideră confirmat și se pot realiza comezi online din cadrul acestuia.

Comanda online promoțională: Comanda online în valoare de cel puțin 60 de lei care să NU conțină unul sau mai multe produse aflate în promoție, oferta, reducere, cupoane promoționale și/sau parte din altă campanie cu produs gratis, precum și să plaseze comandă cu livrare deoarece prezenta campanie NU se aplică pentru comenzile realizate online, dar cu ridicare din locațiile Trenta Pizza și în baza căruia clientul primește codul unic.

Codul unic: Este format din 10 caractere ce conține cifre și litere. Acesta se introduce de către client în secțiunea destinată codurilor și cupoanelor promoționale din cadrul ferestrei de finalizare a comenzii minime online.

Comanda minimă online: Reprezintă comanda minimă generala de livrare a organizatorului în valoare de minimum 30 lei, comandă cu livrare, independent de existenta sau nu a vreunei campanii promoționale, oferte, promoții, cupoane promoționale, reduceri.

 

7.2. MECANISMUL DE PARTICIPARE

Pentru a participa în cadrul prezentei campanii, clientul trebuie să parcurgă, în mod cumulativ, următoarele etape:

a) să dețină sau să-și creeze un cont de client confirmat pe website-ul www.trentapizza.ro, cu un număr de telefon valid asociat contului confirmat, iar acceptul de primire SMS comercial din partea Trenta Pizza să fie bifat de către client, precum și să parcurgă etapele prevăzute în prezentul regulament;

b) să efectueze din contul său de client o comandă online promoțională în valoare de cel puțin 60 de lei care să NU conțină produse aflate în alta promoție, ofertă, reducere, cupoane promoționale și/sau parte din altă campanie cu produs gratis;

c) să solicite comanda cu livrare deoarece prezenta campanie NU se aplică pentru comenzile realizate online dar cu ridicare din locațiile Trenta Pizza;

d) să achite comanda livrată.

 

7.3. MECANISMUL CAMPANIEI ȘI DE ACORDARE A PRODUSULUI „TRENTA ANALYTICA”

7.3.1. Verificarea comenzii online promoționale

În ziua următoare celei în care clientul a efectuat din contul său de client o comandă online promoțională în valoare de cel puțin 60 de lei, comandă livrată de organizator și achitată de client, organizatorul verifica dacă respectiva comandă se încadrează în dispozițiile prezentului regulament, cu precădere, dacă comanda respectă obligativitatea de a NU conține produse aflate în alte promoții, oferte, reduceri, cupoane promoționale și/sau alte campanii cu produs gratis.

Exemplu: comanda online promoțională efectuată la data de 21.11.2019, organizatorul verifică respectiva comandă la data de 22.11.2019.

 

7.3.2. Transmiterea/recepționarea codului unic

În situația în care comanda online promoțională a clientului îndeplinește condițiile mai sus menționate (pct. 7.3.1), în 3 (trei) zile de la data efectuării comenzii, clientul primește de la organizator, prin SMS, la numărul de telefon valid alocat contului de client, un cod unic.

Efectuarea, achitarea și respectarea de către client a comenzii online promoționale este urmată de recepționarea de către acesta a codului unic în termenul mai sus menționat. Prin utilizarea codului unic, în termenul său de valabilitate (14 zile de la primire), la o comandă minimă online (în valoare de cel puțin 30 lei), clientul beneficiază de gratuitatea acordată în prezenta campanie.

Exemplu: comanda online promoțională efectuată la data de 21.11.2019, clientul va primi codul unic la data de 24.11.2019, codul unic având valabilitate de 14 zile de la primire.

 

7.3.3. Informații despre codul unic și modalitatea de utilizare a acestuia

a) Codul unic este format din 10 caractere ce conține cifre și litere și se introduce de către client în secțiunea destinată codurilor și cupoanelor promoționale din cadrul ferestrei de finalizare a comenzi minime online;

b) Codul unic are o valabilitate de 14 zile de la data primirii lui de la organizator și se poate utiliza de către client o singură dată exclusiv la o comandă minimă online în valoare de minimum 30 lei efectuată în termenul anterior menționat, respectiv în 14 zile de la data primirii codului unic. După expirarea acestui termen, codul unic își pierde valabilitatea, iar clientul pierde produsul “Trenta Analytica”;

c) Clientul care primește codul unic este singurul răspunzător pentru folosirea, transmiterea și comunicarea acestuia, organizatorul fiind exonerat de orice răspundere în acest sens.

Exemplu: codul unic primit de client la data de 24.10.2019 expiră la data de 06.11.2019, că atare comanda online de minim 30 lei trebuie efectuată de client până la data de 06.11.2019 inclusiv, după această dată clientul nu mai are dreptul de a revendica produsul “Trenta Analytica”.

d) codul unic se introduce de client în secțiunea destinată codurilor și cupoanelor promoționale din cadrul ferestrei de finalizare a comenzii minime online în valoare de cel puțin 30 lei. Prin utilizarea codului unic potrivit celor anterior arătate, clientul va beneficia de un produs „Trenta Analytica” constând într-un sortiment de pizza cu blat normal, cu dimensiunea de 30 cm, disponibilă pe website-ul www.trentapizza.ro, în limita stocului disponibil, cu excepția produselor din gama Artigianale;

e) înaintea introducerii codului unic potrivit celor de mai sus, clientul trebuie să adauge în coșul de cumpărături cel puțin un produs constând într-o pizza de 30 cm cu blat normal. Produsele din gama Artigianale nu intra în categoria de produs “Trenta Analytica”.

f) în situația în care în coșul de cumpărături se regăsesc mai multe produse constând în pizza de 30 cm, cu blat normal, beneficiul codului unic se aplică la produsul constând în pizza de 30 cm cu blat normal cu prețul cel mai mic din cele deja aflate în coșul de cumpărături, respectiv clientul va primi gratis o pizza de 30 cm cu blat normal având prețul cel mai mic din cele ce se regăsesc deja în coșul de cumpărături, produse disponibile pe website-ul www.trentapizza.ro în momentul realizării comenzii și introducerii codulu unic; Extra ingredientele adăugate de client sunt contra cost și se achită de către client și în cazul produsului oferit gratis de către organizator în prezenta campanie.

g) codul unic se poate folosi o singură dată. Acesta nu mai poate fi folosit în cazul în care a fost folosit la o comandă ce a fost ulterior anulată la solicitarea clientului.

 

7.3.4. Acordarea de către organizator a produsului „Trenta Analytica”.

Produsul „Trenta Analytica” este acordat de către organizator clientului în momentul în care acesta, îndeplinind condițiile prezentului regulament, efectuează, în termen de 14 zile de la data primirii codului unic, o comanda minimă online (pct.7.1) utilizând codul unic primit de la organizator urmare a efectuării, achitării și respectării de către client a comenzii online promoționale (pct.7.1) în secțiunea destinată codurilor și cupoanelor promoționale din cadrul ferestrei de finalizare a unei comenzi minime online.

Important:

  • comanda online promoțională este diferita de comanda minimă online, acestea fiind explicate în capitolul 7, pct. 7.1.;

  • prin efectuarea, achitarea și respectarea de către client a comenzii online promoționale, astfel cum aceasta este explicată în capitoul 7, pct.7.1., clientul primește un cod unic ce îi conferă dreptul de participare în prezenta campanie;

  • în vederea utilizării codului unic, clientul trebuie să efectueze o comandă minimă online în termenul de 14 zile de la data primirii codului unic, comandă prin care se acordă de către organizator produsul „Trenta Analytica”;

  • produsul “Trenta Analytica”nu se poate preschimba în bani;

  • produsele din gama Artigianale nu intra în categoria de produs “Trenta Analytica”.

  • prezenta campanie NU se cumulează cu alte promoții, campanii, reduceri, pachete promoționale sau produs gratuit, oferte practicate de Organizator.

 

CAPITOLUL 8
DISPOZITII FINALE

8.1. Prezentul regulament se completează cu datele/ informațiile aflate în subsolul paginii www.trentapizza.ro, la secțiunea „Asistenta (contact, meniu, ANPC)” și „Informații (politică de confidențialitate, politica cookies, termeni și condiții).”

8.2. Costul privind transmiterea SMS-ului ce conține codul unic este suportat de organizator.

8.3. Prin participarea la această campanie, clientul este de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.

8.4. Acordarea produselor “Trenta Analytica” și livrarea produselor participante, în condițiile respectării de către participant a prezentului Regulament, reprezintă singura obligație a organizatorului.

8.5. Organizatorul este exonerat de orice răspundere și cu privire la:

  • intrerupreri ale serviciului de internet, de telefonie mobilă de către furnizorii acestor servicii sau blocarea accesului datorită supraaglomerării rețelelor de internet și/sau de telefonie mobilă în perioadele de trafic intens;
  • numere de telefon ce nu sunt valide (nu mai este alocat, este greșit, blocat, nu se afla în aria de acoperire, suspendat etc.);
  • eventualele dispute legate de dreptul asupra numărului de telefon indicat de client la momentul creerii contului sau de client. Organizatorul va trimite SMS la numărul de telefon alocat contului, clientul înțelegând și acceptând acest aspect.

8.6. Modul în care se desfășoară prezenta campanie este stabilit de organizator.

8.7. Organizatorul nu va avea nicio răspundere și nu vă putea fi implicat în litigii legate de deținerea sau proprietatea asupra contului de client utilizat de client pentru participarea în cadrul prezentei campanii.

8.8. Litigiile privind dreptul de proprietate asupra contului de client și a informațiilor date de client în vederea creerii acestuia nu vor putea influența principiul conform căruia organizatorul vă acorda produsul “Trenta Analytica” persoanei a cărei comanda online este realizată în conformitate cu prevederile Regulamentului.

8.9. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru clienții care nu efectuează o comandă minimă online în termenul de valabilitate a codului unic, clientul înțelegând faptul că nu i se mai poate acorda produsul “Trenta Analytica”, iar organizatorul este exonerat de orice răspundere în acest sens.

8.10. Eventualele litigii apărute între Organizator și participantul la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care nu vă fi posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

8.11. Prezenta campanie poate înceta înainte de termen sau poate fi prelungită în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră sau inclusiv la solicitarea organizatorului, din motive independente de voință acestora.

8.12. Prezentul Regulament Oficial este disponibil gratuit și poate fi obținut în conformitate cu pct. 1.3 și 1.4.

 

Organizator,
INFOP PERFECTIONARE SI DEZVOLTARE SRL